بدون عنوان

 دل و مماخ همایونی مان به بند رخت همایونی مان آویزان بود که ناگهان بادی وزیدن گرفت و آسمان تیره و تار گشت و همه را باد برد که برد...

فی الحال خبر رسیده " پشت شهرداری " دل و مماخ همایونی چینی میفروشند 

"موووووفت"

/ 0 نظر / 30 بازدید