رابطه ی تن تاک با افراد موفق...

 خلاقیت حین راه رفتن به طور متوسط 60 درصد افزایش می یابد  

بسیاری از افراد و شخصیت های موفق گفته اند:که بهترین ایده ها موقع راه رفتن به

مغزشان خطور می کند. استیو جابزبنیانگذار شرکت اپل و مارک زاکربرگ موسس فیس

بوک، بسیاری از جلسات کاری خود را حین پیاده روی برگزار کردند. دانشمندان دامنه ی

تحقیق خود را تا آنجا گستردند که حتی گالیله نیز درتایید نظر کوپرنیک مبنی برثابت

نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید ؛ به دور زمین می دویده و درحین دویدن می

دیده که خورشید هم به دنبال آنان می دود.

آزمایشات گالیله و کوپرنیک از این جهت ناموفق ماند و از سوی کلیسا مردود اعلام شد

که ارسطو  "تن تاک" نداشته ه 

بدین جهت وی زمین را ثابت و مرکز جهان اعلام نموده. اهالی کلیسا هم که همگی

تنبل بودند پس برنظریه ی ارسطو صحه گذاشته وگالیله را مجبور کردند که ازعقاید خود

...دست بردارد و کلا توبه کند. پس هرکی تن تاک نخره

 

/ 0 نظر / 17 بازدید