خیزید و خر آرید که هنگام بهاراست ... بادی مطبوع و خنک از سوی یارانه وزان است.

 

ارتباط مَثَل " حالا خرو بیارو باقالی رو بارکن " با طرح اجرای هدفگندی یارانه ها

 

خیزید و خرآرید که هنگام بهار است

ای باقالی دارم . باقالی دارم. باقالی تازه!!!

/ 2 نظر / 17 بازدید