از تخم مرغ شانسی تا کالباس شانسی...

 

:یک شهروند اهل شهرستان زرند به خبرنگار ایرنا گفت

دویدم و دویدم. سرکویی رسیدم. یه دونه مغازه دیدم. رفتم کالباس خریدم.

گذاشتمش تو سفره .چاقو بهش کشیدم. کالباس ه آخ و اوخ کرد. سیم

ظرفشویی رو صدا کرد. داداش سیمی کجایی!؟ که داش کالباست رو کشتن. 

 

وحال بشنوید از معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرزرند ؛ وی ضمن

تایید این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت متاسفانه حال این سیم ظرفشویی تولید

شده درکارخانه اصفهان صنوبر و دارای پروانه بهداشتی ساخت و تاریخ تولید

92 /16 دی ماه

 وخیم اعلام شده ودرحال حاضر دریکی از بیمارستانهای شهرزرند بستری ست

 

مای همایونی هم اکنون دربحراین تفکر شنا می فرماییم که ای کاش ما هم از

 این شانسها داشتیم که مثلاً وقتی میرویم درمغازه یه رول کالباس ابتیاع می

  کنیم و می بریم سرسفره و بهش چاقو می زنیم؛به جای انگشت یا سیم

   !!!ظرفشویی؛ یک دفعه از تویش برج ایفل دربیاید

-من الله توفیق-                                                                             

/ 1 نظر / 18 بازدید
فاطمه صبا سفید

بعید نیست! یک بار هم از توی همبر گر انگشت بریده شده ی آدمیزاد زده بیرون!